Soutěžní compliance program byl poprvé uznán jako důvod pro snížení pokuty za protisoutěžní jednání | Dentons


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže („Úřad“) poprvé ve své rozhodovací praxi uznal na míru zavedený compliance program jako okolnost rozhodnou pro snížení pokuty.

Stalo se tak v rozhodnutí ve věci soutěžitele Z-TRADE s.r.o., který se dopustil uzavírání zakázaných dohod o přímém určení cen pro další prodej (tzv. RPM) jím dodávaných svíček a „aroma sortimentu“ luxusních značek. Kromě pokuty převyšující 17,5 mil. Kč, Úřad tomuto soutěžiteli uložil rovněž zákaz plnění šetřených smluv s distributory.

Při kalkulaci výše pokuty vzal Úřad, mimo jiné, v potaz jako polehčující okolnost fakt, že soutěžitel doložil zavádění na míru vytvořeného compliance programu, který byl dle Úřadu dostatečně efektivní ve vztahu k fungování soutěže na daném trhu, charakteru a typu zboží, obchodnímu modelu podnikání a velikosti soutěžitele. Úřad tak deklaroval svůj cíl působit preventivně a zohledňovat snahu těch soutěžitelů, kteří aktivně podnikají kroky směrem k dodržování soutěžního práva tím, že si správně nastaví vnitřní compliance mechanismy.

Úřad v doprovodné tiskové zprávě uvedl, že tuto „slevu“ může poskytnout toliko v případě, pokud bude již přijatý compliance program funkčně nastavený anebo se k jeho zavedení v rámci řízení před Úřadem soutěžitel zaváže. Úřad současně konstatoval, že na snížení pokuty mohou dosáhnout pouze ti soutěžitelé, kteří podají žádost o aplikaci leniency programu nebo narovnání a u kterých současně nebyl do protisoutěžního jednání zapojen management podniku.

Úřad se tak připojil k některým orgánům ochrany soutěže v jiných členských státech EU (např. v Německu), kde je prokázání compliance programu faktorem při kalkulaci pokut.

Co z toho pro vaši praxi vyplývá?

Rozhodnutí Úřadu dokazuje, že zavedení compliance programu má smysl. Je však nezbytné, aby váš compliance program nebyl obecným dokumentem – je nutné, aby mířil na skutečné hrozby vašeho podniku, reflektoval tržní sílu vaší společnosti a byl efektivně implementován. Účinné implementace je možné dosáhnout pravidelným proškolováním vašich obchodních zástupců, key account managerů či jiných zaměstnanců, kteří jsou ve styku s vašimi obchodními partnery anebo konkurenty v rámci různých oborových asociací.

Hlavní smysl efektivního soutěžního compliance programu je ale vůbec předejít tomu, aby se společnost dopustila porušení soutěžních norem a vyhnout se tak šetření ze strany soutěžních úřadů. Kromě pokut totiž hrozí také soukromoprávní žaloby na náhradu škody. Případné využití institutu leniency či narovnání v řízení před Úřadem samo o sobě totiž nezbavuje soutěžitele civilní odpovědnosti za škodu.

V případě, že by se vaše společnost rozhodla reflektovat výše uvedené závěry Úřadu ve stávajících compliance systémech, rádi Vám s takovou revizí a praktickou implementací pomůžeme.

PDF newsletter ke stažení zde